Thursday, January 4, 2018

Seni santapan jiwa

Seni adalah santapan jiwa. Hidup menjadi kaku tanpa seni. Seni adalah terapi. Seni itu indah. Ramai yang tidak tahu bagaimana seni didefinisikan terutama dalam konteks negara kita, Malaysia.

Melalui Jabatan Kebudayaan dan Keseniaan Negara JKKN , seni dan budaya terbahagi kepada 6 elemen. Anda boleh dapatkan kesemua elemen itu melalui pembacaan nanti.

Indah nya seni dan budaya menjadikan manusia rasa tenang dan ia boleh membawa kita rapat kepada yang Maha Pencipta.

Seni sering dikaitkan dengan kreatif. Bila kreatif digunakan dengan baik maka akan timbul inovasi.

Inovasi pula apabila dijalankan akan memudahkan urusan seharian.

Kesimpulannya, dari seni adalah kreativiti yang boleh menjadi inovasi yang akhirnya memudahkan urusan seharian.

No comments: