Thursday, January 25, 2018

Catatan karut 2: Kepimpinan

Apabila seorang pemimpin gagal menjadikan subordinat sebagai pekerja cemerlang maka dia adalah pemimpin yang gagal.

No comments: