Saturday, January 20, 2018

Catatan karut 1: Organisasi

Satu kumpulan manusia yang bersama-sama melakukan sesuatu maksud untuk tujuan yang sama tetapi sekiranya ada ahli nya tiada tetap waktu akan berjalan.

No comments: