Friday, January 12, 2018

Pendamping

Pendamping seakan mistik. Dia ada bersama kerana tuannya memerlukannya. Kadang diwaktu siang, kadang di waktu malam dan yang nyata ia tidak akan ditinggalkan. Bila bersama maka gagah la rasa tuannya, yakin akan pertolongan diberikan, bila tiada, rasa lemah dan lesu tiada bermaya.

No comments: