Thursday, July 2, 2009

Minggu Haluan Siswa Kohort 10 (part 1)

Minggu Haluan Siswa Kohort 10 IPKUM telah di adakan bermula 30 Jun - 2 Julai. Seramai 50 orang pelajar baru bersama 15 orang pelajar mod eksekutif telah terpilih untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana. Seperti biasa , JK telah menjalankan tugas yang sepatutnya bagi memastikan minggu tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Terdapat beberapa orang pelajar yang telahpun dikenali sejak sekian lama termasuk Presiden Kohort 10 iaitu Encik Nahar dan Isteri, Julalila. Selamat datang ke IPK. Kami hanya mampu meninggalkan kenangan pahit manis bersama sejak setahun yang lalu.

"To be a good leader, we must be a good follower" adalah di antara ungkapan Presiden Kohort 9 semasa memberikan ucapan alu-aluan. Terima kasih kepada rakan-rakan yang begitu banyak membantu sehingga setiap aktiviti yang dijalankan sentiasa 'menjadi' dan kejelekitan yang jelas ditonjolkan sesama.
Pelajar-pelajar baru sedang mendengar amanat yang disampaikan.
Puan Noorhayati (Timbalan Presiden) sentiasa menjadi tulang belakang kepada Kohort 9.
Semoga KOhort 10 yang lebih ramai ahlinya akan mewarnai kehidupan di IPK
Presiden Kohort 10, En Nahar yang diharapkan agar dapat meneruskan agenda hebat IPK

3 comments:

Jubah hitam said...

ahli kohort 9 rasa macam junior sebab kebanyakkan ahli kohort 10 lebih tua bangka

Naser & Yati said...

Semoga berjaya sebagai pelajar!
Sabo Jubah Hitam..

Vivian Woo said...

Semoga dapat menjadi pemimpin yang berwibawa dan berdedikasi