Saturday, December 26, 2009

Pengajaran Maal Hijrah

Saya ingin menarik perhatian kita semua tentang perlunya 3 golongan ini iaitu kanak-kanak, wanita dan orang bukan islam semasa hijrahnya nabi SAW ke Madinah.

Yang pertama, kanak-kanak berusia 12 tahun iaitu Ali bin Abu Talib yang disuruh untuk tidur dan menggantikan tempat nabi semasa baginda meninggalkan rumah.

Kedua, Asmat Abu Bakar yang sepanjang tiga hari menghantar makanan kepada ayahnda dan rasul

Ketiga, Abdullah Uraiqit, non-muslim yang menjadi penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah.

Perjuangan memerlukan mereka seperti yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW.

No comments: