Tuesday, February 13, 2018

Mesyuarat dan mesyuarat dan mesyuarat

Mesyuarat bermula dengan persediaan terutama jika kita adalah pengerusinya. Bermula pada hari ahad malam, sang pengerusi sedang meneliti agenda mesyuarat dan seterusnya mencorakkan apa yang ingin disampaikan. Selepas itu, dia akan meneliti minit mesyuarat jika ada yang perlu ditambahkan lagi maklumat daripada urusetia.
Esoknya bermulalah mesyuarat dengan dihadiri ahli yang masing masing menunggu kata dari pengerusi. Selepas ucapan, setiausaha akan teruskan dengan  pengesahan minit dan perkara berbangkit.
Agenda disentuh dan dibincangkan satu persatu. Ada yang perlu dijawab oleh pengerusi dan ada yang sekadar makluman.
Habis semua agenda, mungkin akan ada hal hal lain yang ingin dibincankan sebelum ditangguhkan.

Itulah 2 hari aku bermesyuarat dengan menjadi pengerusi dan pembentang laporan serta menjawab maklum balas.

No comments: