Thursday, August 8, 2019

LDK kepimpinan

Aku bukan kaunselor tapi aku tahu ada satu bimbingan yang boleh dilakukan iaitu Bimbingan kelompok. Hari ini ketika rakan kaunselor menjalankan Kaunseling kelompok, aku pula mengadakan bimbingan kelompok.

Perkara pertama yang aku sentuh ialah kegunaan environmental scanning ketika menjalankan fungsi di sekolah. Peserta yang ada dalam kumpulan ku adalah pengawas sekolah.

Aku meminta mereka menggunakan neraca dalam menjalankan setiap tugas yang diamanahkan.

Perkara seterusnya adalah berkaitan perbezaan antara mengurus dan memimpin.

Aku just gunakan perbezaan melalui frasa do the right things or do the things right. Tak perlu lah pakai teori sangat. Bukannya kuliah kepimpinan.

Selepas itu, keluarlah pula POLC dalam Pengurusan. Planning, organising,leading dan controlling. Sambil itu, dapatkan pandangan mereka

Tiba pula giliran berkaitan kuasa. Mereka adalah pengawas sekolah. Dapat pula watikah pelantikan tu. Tentu diberi kuasa ke atas pelajar lain. Maka , bincanglah pula 5 jenis kuasa iaitu sah, ganjaran, desakan, rujukan dan kepakaran.

Akhirnya , aku bandingkan antara anggur dan kismis. Pemimpin ibarat anggur dan pengurus adalah kismis. Kenapa ye?

Keduanya mempunyai nutrien yang sama tetapi anggur lebih menggiurkan.

Itulah saya di Bimbingan Kelompok.

No comments: