Wednesday, March 28, 2018

Apa Fikir Ku 6

Bezakan minat dan kebolehan. Ramai orang gagal kembangkan minat tetapi kebolehan boleh bawa kejayaan.

No comments: