Wednesday, November 26, 2014

UPSR 2014

Semua calon mungkin sudah mendapat keputusan masing-masing. WP Putrajaya meletakkan diri sebagai ranking pertama dengan diikuti oleh Terengganu dan Kelantan. Sabah menjadi akar yang paling dalam.

No comments: