Saturday, November 29, 2014

Grading ITF

Sufia; Ya tak nak grading hari ni. Ya sakit kaki. Esok la Ya pergi. Bagaimana menangani kekurangan keyakinan dalam diri kanak kanak. Keyakinan adalah salah satu komponen perkembangan kanak kanak yang positif.

Pembinaan keyakinan memerlukan keupayaan pada jurulatih dalam membentuk keyakinan dalam kalangan pelajar mereka.

Stail kepimpinan perlu selari dengan pembinaan keyakinan. Jika terlalu autokratik mungkin menyebabkan pelatih hilang keyakinan diri.

Saya akan jalankan kajian nanti.

No comments: