Wednesday, June 15, 2016

Projek besar

Bekerjasama dengan syarikat besar seperti Microsoft menjanjikan pulangan yang hebat. Hari ini kami mendapat sumbangan 55 buah laptop daripada Microsoft CSR. Bukan itu sahaja, mereka akan memberikan latihan kepada pelajar kami untuk menambah nilai diri apabila keluar nanti. Terima kasih Jasmine Begum dan pasukannya.

No comments: