Friday, June 10, 2016

8 Kemahiran Pegawai Koreksional

Bila bertugas di Jabatan Penjara Malaysia, pembacaan dan bahan carian sudah agak berubah. Ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjadi pemimpin pendidikan telah dijajarkan dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin koreksional yang berkesan.

Dahulu tiada idea di dalam otak untuk memikirkan apa kerja seorang pegawai koreksional berbanding seorang guru. Sekolah mempunyai sedikit kelebihan kerana ahli-ahlinya adalah remaja dan kanak-kanak berbanding dengan banduan di penjara. Bagaimana dengan banduan muda dan juvana pula? Mereka adalah sebaya dengan rakan-rakan di sekolah menengah atas. Oleh itu, kepimpinan untuk banduan muda seherusnya berubah untuk disesuaikan dengan status mereka yang menjadi very full time boarding school students.

Fox, H (2016) telah memperkenalkan lapan kemahiran pegawai koreksional. Beliau adalah orang yang bekerja di bidang pemulihan banduan di Amerika Syarikat. Menurut beliau, kemahiran seorang pegawai koreksional adalah seperti berikut:-

1. Kemahiran Komunikasi Cemerlang

Fox menyatakan komunikasi bukanlah rahsia untuk menjadi seorang pegawai koreksional yang berkemahiran. Pembelajaran tentang komunikasi berkesan adalah kunci kepada kejayaan pemulihan di penjara. ' Sesorang yang bercakap dari hati akan sampai ke hati' adalah taufik yang digerakkan untuk menjadikan matlamat mengubah tingkah laku banduan di penjara dapat dijalankan dengan cemerlang. Belajarlah menulis laporan yang jelas dan tepat dan didokumentasikan dengan kemas menjadi penentu pertama pengukuran kecemerlangan seseorang pegawai koreksional.

Kemahiran ke2 akan disambung nanti......

No comments: