Wednesday, August 8, 2018

Renew

Setiap hari,  setiap minggu,  setiap bulan, setiap tahun,  tentu ada yang perlu di renew. 

Solat fardhu,  solat Jumaat, wudhu,  lesen dan sebagainya perlu diperbaharui.

Kita biasa nya akan semakin lemah berkadar langsung dengan masa.  Sukar untuk mempertahankannya.  Apabila telah lama,  kita akan bersama bosan tidak kira apa pun yang kita lakukan.

Seperti juga kawasan kerja yang lama mungkin mendorong kita untuk mencari yang baru.  Apabila disediakan tempat baru,  semangat kerja akan datang kembali.

Fail yang lama dan tidak perlu lagi,  kita perlu hapuskan supaya semua tersusun tapi.

Kita boleh bina perkara baru seperti sudut kesejahteraan hidup supaya ada manfaat kepada bilik kita yang agak Luas.

Pendek kata,  we are the architect of our own destiny

No comments: