Saturday, November 19, 2011

BUDAYA KERJA SEKOLAH

 • 1.      MEMAHAMI DAN MENGHAYATI :
a.      FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
b.      FALSAFAH, MISI DAN VISI SEKOLAH
 • 2.      MEMELIHARA DAN MEMPERTINGKATKAN IMEJ SEKOLAH, JABATAN DAN KEMENTERIAN
 • 3.      MEMENTINGKAN MUTU PENDIDIKAN
 • 4.      MENENTUKAN SASARAN (KPI) BAGI SETIAP TUGASAN
 • 5.      MENGAMALKAN KERJA SECARA KOLEKTIF
 • 6.      JUJUR DAN AMANAH DALAM MENJALANKAN TUGAS
 • 7.      MENGAMALKAN PERKHIDMATAN PENYAYANG
 • 8.      KEPIMPINAN MELALUI TELADAN
 • 9.      SENTIASA BERSEDIA UNTUK DIPIMPIN DAN MEMIMPIN
 • 10.  BERUSAHA MENINGKATKAN  KOMPETENSI DIRI SEBAGAI KHALIFAH
 • 11.  KERJA ADALAH IBADAH YANG DIPERTANGGUNGJAWAB ATAS INDIVIDU 

GURU YANG SEDANG MELANGKAH KE BILIK DARJAH ; TEGAK BERJALAN MEMBAWA SEMANGAT, TUNDUK MEMBONGKOK PENUH ILMU, LENGGANG LENGGOK GAYA KEIBUAN SEBENARNYA SEDANG MEMBAWA SAMADA BIJIH BENIH TAMAN SYURGAWI ATAUPUN KAYU API NERAKA BERDURI…. UNTUK MURID-MURIDNYA.”

No comments: