Tuesday, August 17, 2010

Guru saya...

Sepanjang minggu lepas, saya telah menjalankan kajian terhadap p&p guru melalui instrumen penilaian p&p guru kepada pelajar. Beberapa orang guru telah dipilih untuk melihat respon pelajar terhadap guru-guru mereka termasuklah saya sendiri. Item-item adalah seperti berikut ;
 1. menepati masa
 2. berpakaian kemas dan sesuai
 3. mengajar dengan suara yang jelas
 4. menggunakan bahasa yang mudah difahami
 5. sentiasa membimbing murid memahami pelajaran
 6. ada menggunakan bahan bantu mengajar
 7. menyemak dan mengembalikan buku latihan murid
 8. mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik
 9. mengambil berat tentang kehadiran murid di dalam bilik darjah
 10. sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya
 11. mementingkan keceriaan bilik darjah                                                        
dengan menggunakan skala likert 1-4 sangat setuju-setuju-tidak setuju-sangat tidak setuju maka keputusan bagi kebanyakan guru adalah min sekitar  3.++ kecuali beberapa orang yang kurang digemari oleh murid. Pendekatan seterusnya adalah dengan bertanya punca min yang diperolehi maka apa yang dapat disimpulkan adalah ada guru yang sentiasa lewat masuk ke kelas, suara kurang jelas dan tidak menggunakan 2-way komunikasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

3 comments:

Anonymous said...

Kalau 3+++ bermakna tidak setuju dan sangat tidak setuju.... Teruk benar guru kat situ

Jubah hitam said...

demo analisis guna sistem gapo

Yati Wahab said...

thats great...

budayakan mengkaji berasaskan sekolah...

jangan lupa tulis laporan kajian dan catat dalam resume dan update setiap kali kerja di buat.

NPQH tetap mendapat perhatian pihak atasan namun pihak pelaksana belum bersedia untuk bertindak profesional dalam melantik pemimpin sekolah yang ada kelayakan dan kompetensi kepimpinan sekolah.

Berdoa satu hari NPQH akan dijadikan asas pelantikan kepimpinan sekolah dapat direalisasikan.