Monday, February 16, 2009

Perbangkang Islam

Isi kandungan terakhir kuliah maghrib, perbankan islam dari satu sudut adalah sangat cantik, ada akad jual beli dsb yg menurut syarak. Namun timbul pertanyaan, apa kah jadah jika pinjam rm45k , kena bayar balik rm 100 ++. ini bermakna , keuntungan sudah melebihi sekali ganda. Ada sesiapa boleh tolong berikan penjelasan ?

1 comment:

Jubah hitam said...

Itu sudah menjadi lintah air, bukan lagi lintah darat!