Thursday, November 7, 2019

Mengukur produktiviti

Berkesempatan mengikuti seminar oleh Malaysian Productivity Corporation tentang pengukuran produktiviti. Perkara pertama dipelajari adalah semua orang tidak suka diukur. Nobody wants to be measured. 
Perkara yang kedua ialah adakah semua perkara boleh diukur? 
Perkara yang ketiga , adakah pertambahan kuantiti produk melambangkan peningkatan kecekapan?
Teringat semasa belajar dulu, pertama kali mendengar TQM, total quality management. Subjek elektif dan rasa tak berkait dengan kehidupan di universiti dulu. 
Oleh kerana setiap input diproses menjadi output, maka mengukurnya dari sudut mana yang paling sesuai? Adakah input guru maka output nya lulus semua A?
Jika ditambah pula outcome, bagaimana dan siapa nak mengukur pencapaian , sikap, attitude, knowledge. Aduh, bagaimana nak kaitkan dengan niat pula. 
Return of Investment ROI ini sangat luas untuk dibincangkan kerana alat pengukurnya sangat abstrak. Hanya Allah yang maha mengetahui

No comments: