Friday, April 27, 2018

Apa Fikirku 10

Kita perlu dapat bezakan diantara sikit tapi cukup dan banyak tapi sedikit

No comments: